PROJEKTY


PROJEKTY: OBIEKTY KULTUROWE

.001 Filharmonia w Częstochowie

52 tys. m³, proj 2008 - w trakcie realizacji ze środków UE

budynek istniejący
 • sala koncertowa na 800 osób
 • sala koncertowa na 200 osób
 • modernizacja: scena z nową zapadnią, okno sceniczne
 • oświetlenie sceniczne
 • modernizacja: mechanika sceny sznurowni
 • garderoby i zaplecza
 • hole z szatnią, foyer, sanitariaty
 • klub jazzowy i restauracja

budynek nowy
 • sala koncertowa (studyjna)
 • sala wystawowa przeszklona z recepcją
 • hotel
 • garderoby z zapleczem
 • biblioteka
 • biura administracji, marketing
 • przeszklony hall, sala wystawowa
 • parking dwukondygnacyjny

zagospodarowanie terenu i mała architektura

INWESTOR : UM, 42-217 Częstochowa ul. Śląska 11-13

kompleksowy projekt obejmujący wszystkie branże; koncepcja, projekt budowlany z pozwoleniem na budowę, projekt wykonawczy, nadzór autorski

.002 Filharmonia w Zabrzu - obiekt zabytkowy

7 tys. m³, proj 2006r - zrealizowany ze środków UE

 • sala koncertowa z balkonami
 • garderoby i zaplecza
 • hol z kasami i szatnią, sanitariaty
 • biura administracji, marketing

INWESTOR : UM, 41-800 Zabrze, ul. Powstań Śląskich 5

kompleksowy projekt obejmujący wszystkie branże koncepcję, projekt budowlany z pozwoleniem na budowę, projekt wykonawczy, nadzór autorski

.003 Teatr Rozrywki w Chorzowie

21 tys. m³, proj 2008r - zrealizowany

 • przebudowa: sala teatralna na 600 osób, nowe okno sceniczne, przejście dla aktorów
 • nadbudowa orkiestronu dla 30 muzyków wraz z garderobami
 • technologia sceny, elementy mobilne do montażu oświetlenia
 • mosty świetlne rozpiętości 20m

 •  
INWESTOR : Teatr Rozrywki, 41-500 Chorzów, ul. M. Konopnickiej 1

kompleksowy projekt z branżami, uzgodnienia z koncerwatorem

.004 Strzeliński Dom Kultury

11 tys. m³, proj 2009r

 • sala widowiskowa amfiteatralna na 300 osób
 • scena z zapleczem i garderobami
 • operatorownia
 • hol główny z kasami i szatnią
 • sale konferencyjne
 • biura administracji i marketingu

INWESTOR : UM,57-100 Strzelin ul. Ząbkowicka 11

kompleksowy projekt obejmujący wszystkie branże koncepcję, projekt budowlany z pozwoleniem na budowę, projekt wykonawczy, nadzór autorski

.005 Dom Ludowy w Iwoniczu Zdroju

10 tys. m³, proj 2010r (koncepcja)

 • sala widowiskowa z balkonem na 250 osób
 • kuchnia z zapleczem
 • świetlica
 • część administracyjna
 • apteka


.006 Biblioteka Publiczna w Imielinie

6 tys. m³, proj 2003r - zrealizowana (I nagroda 2007r)

 • biblioteka dla dzieci i osób dorosłych
 • sala wystawowa
 • sala konferencyjna z zapleczem
 • hol z windą, sanitariaty
 • muzeum regionalne

INWESTOR : UM, 41-407 Imielin, ul. Imielińska 81

kompleksowy projekt obejmujący wszystkie branże koncepcję, projekt budowlany z pozwoleniem na budowę, projekt wykonawczy, nadzór autorski

.007 Zespół Pieśni i Tańca ŚLĄSK w Koszęcinie

10 tys. m³, proj 2001r - zrealizowany

 • budynek restauracyjno-hotelowy
 • budynek dawnej wozowni z salą prób Zespołu ŚLĄSK
 • z częścią wystawienniczo-muzealną

INWESTOR : Zespół Pieśni i Tańca ŚLĄSK
42-286 Koszęcin ul Zamkowa 3

koncepcja, dla części projekt budowlano-wykonawczyObiekty:
Copyright 2006 (c) ROBIPROJEKT
firma | projekty | realizacje | referencje